Artikel

Ummu Kultsum binti ‘Ali bin Abi Thalib

  Beliau adalah Ummu Kultsum binti ‘Ali bin Abi Thalib, seseorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi dan posisi yang luhur di sisi […]