Tidak Ada Benda Keramat di Dalam Agama Islam

TIDAK ADA BENDA KERAMAT DI DALAM AGAMA ISLAM Oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia semata, yang telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab demi kebahagian manusia di dunia dan di akhirat kelak. Dia-lah tempat meminta dan bergantung…

Continue Reading