Artikel

Tauhid ar-Rubûbiyah Mengharuskan Tauhid al-Ulûhiyah

TAUHID AR-RUBUBIYAH[1] TAUHID AR-RUBUBIYAH MENGHARUSKAN TAUHID AL-ULUHIYAH[2] Barangsiapa mengakui Allâh Azza wa Jalla sebagai Penciptanya, Pemiliknya, Pemberi rezeki kepadanya, Pemberi berbagai kenikmatan kepadanya yang tidak terhitung kepadanya, yang terus menerus […]