Wasiat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Di Ghadir Khum

WASIAT NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DI GHADIR KHUM PENDAHULUAN Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan para Sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan segenap kasih sayang pada […]
Baca selengkapnya