Macam-Macam Syirik dalam Ibadah (bag. 15): Menyembelih yang Bernilai Tauhid

Menyembelih yang bernilai tauhid Menyembelih yang bernilai ibadah dan tauhid adalah berciri khas sebagai berikut : – Ritual pengaliran darah binatang tersebut dipersembahkan untuk Allah semata, – dalam rangka mengagungkan-Nya semata (ta’zhimullah wahdah), – merendahkan diri kepada-Nya semata (tadzallul lillah wahdah), – mendekatkan diri kepada-Nya semata (taqarrub ilallah wahdah), – memohon keberkahan (tabarruk) dari-Nya semata,…

Continue Reading