Imam Ibnu Mandah Rahimahullah, Sang Petualang Dalam Thalabil Ilmi

IMAM IBNU MANDAH RAHIMAHULLAH, SANG PETUALANG DALAM THALABIL ILMI Oleh Ustadz Ashim bin Musthofa Lc Nama dan nasab Imam Ibnu Mandah Rahimahullah Muhammad bin Ishâq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah Abu ‘Abdillâh al-‘Abdi al-Ashbahâni al-Hâfizh. Lebih populer dengan panggilan Ibnu Mandah. Imam Ibnu Mandah rahimahullah lahir dari keluarga ilmu. Sang ayah berjuluk al-muhaddits (ahli…

Continue Reading