Al-Hadi (Yang Memberi Petunjuk) bag. 3

Makna hidayah Irsyad dan Bayan ini adalah pengajaran ilmu Syar’i, penjelasan tentang ajaran agama Islam ini kepada hamba Allah, penjelasan jalan kebenaran dan kebatilan, perkara yang baik dan buruk, pahala dan siksa, serta surga dan neraka.Baca selengkapnya

Continue Reading