Selasa 22 sep 2016 pondok bambu

Selasa 22 sep 2016

Masjid Jami’ Asy Syaakiriin Pondok Bambu, Jl. Gading raya – Kav. Pondok Bambu

Pemateri : Ustadz Nizar Saad Jabal Lc, MPd
Tema : Syarah Riyadhush Shalihin
Waktu : Ba’da Maghrib – Selesai

08176716688