Sabtu 3 sep 2016 gandul

Kajian

Sabtu 3 sep 2016

Masjid An Nur, Komplek BPK V Gandul – Cinere – Depok

Pemateri : Ustadz Sofyan Chalid Ruray
Tema : Kitab Tauhid Al Ushul Ats-Tsalatsah “3 Landasan Utama”

Jam 09.00 – Selesai

08113125667