Sabtu 3 sep 2016 duren sawit

Kajian

Sabtu 3 sep 2016

Masjid Al-Fatah

Jl.Swadaya Raya No.1 Kav.DKI Duren Sawit Jakarta Timur

Pemateri : Ustadz Dr. Bahri Qasim, MA
Tema : Kitab Bulughul Maram (Karya Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolaniy)

Waktu : Ba’da Maghrib – Selesai
: 0895 2541 1322