Sabtu 3 sep 2016 bojong nangka

Sabtu 3 sep 2016

Masjid Imam Syafi’i, Komplek ALIA Islamic School, Perum Dasana Indah Blok SO, Bojong Nangka, Kelapa Dua, Tangerang

Pemateri : Ustadz Abu Haitsam Yadi Supriyadi, Lc
Tema : Tafsir Ibnu Katsir QS Al Baqarah

Waktu : Ba’da Maghrib – Selesai

: 087871332290  085217663380