Sabtu 25 jan 2020 blok m

Sabtu  25  Jan 2020 /  30 Jumadil Ulla 1441 H

Jam 09.30
Tema pernikahan terlarang
Ustadz Firdaus Sanusi

Waktu 13.00

Ustadz Abu Ja’far Cecep Rahmat

Tema akhlak Nabi

Jam 17.00
Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri

Masjid  Nurul iman
Blok M square Lt 7
Jl Melawai raya
Jakarta Selatan