Sabtu 17 Agustus pondok kelapa

Masjid Al Muhajirin, Komplek Transito

Jl. H. Naman Pondok Kelapa, Jakarta Timur
Google Maps : https://goo.gl/maps/8Q9XfgdkuWS2
Pemateri : Ustadz Nizar Sa’ad Jabal, Lc حفظه الله تعالى
Tema : Kitab Riyadush Shalihin, Bab Wasiat Rasullullah Shallallahu Alaihi Wassalam Kepada Muadz, Hadist Ke 389
Waktu : Ba’da Sholat Maghrib – selesai
Informasi: 0811-8082-014 / 0878-8437-2017