Persatuan Umat Islam

PERSATUAN UMAT ISLAM Oleh Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas  حفظه الله Agama Islam mengajak manusia kepada persatuan, berkumpul di atas kebenaran, berpijak kepada al-Qur`an dan as-Sunnah menurut pemahaman salafush shalih. Agama Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allâh Azza wa Jalla […]
Baca selengkapnya