Perjalanan Menuju Akhirat

PERJALANAN MENUJU AKHIRAT Oleh Ustadz Abdullâh bin Taslîm Al-Buthoni MA Hari akhirat adalah hari setelah kematian yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beriman kepada Allâh Azza wa Jalla dan kebenaran agama-Nya. Hari itulah hari pembalasan semua amal perbuatan manusia, hari perhitungan yang sempurna dan hari ditampakkannya semua perbuatan yang tersembunyi sewaktu di dunia.

Baca selengkapnya