Menyegerakan Zakat Mal di Tengah Pandemi Corona (Bag. 2)

Baca penjelasan sebelumnya Menyegerakan Zakat Mal di Tengah Pandemi Corona (Bag. 1) Bismillah walhamdulillah wash shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, amma ba’du : Bagaimana jika muzakki (orang yang menunaikan zakat) yang menyegerakan zakat malnya berubah menjadi miskin sebelum tiba waktu wajib zakat mal (haul)? [1] Misalnya, waktu wajib zakatnya (haul) bulan Muharram, lalu disegerakan zakatnya […]
Baca selengkapnya