Macam-Macam Tawakkal

MACAM-MACAM TAWAKKAL Oleh Dr. Abdullah bin ‘Umar ad-Dumaiji Dilihat dari orang yang bertawakkal, tawakkal terbagi menjadi dua macam, yaitu: tawakkal kepada Allah Ta’ala dan tawakkal kepada selain Dia. Dan pada masing-masing bagian ini terdapat beberapa macam tawakkal. Pertama: Tawakkal Kepada Allah Ta’ala Sesuai dengan obyeknya, tawakkal ini terbagi menjadi empat macam: Tawakkal kepada Allah Ta’ala

Baca selengkapnya