Catatan Ringan Seputar Aqidah

Komposisi Ibadah Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah memaparkan, “Ibadah kepada Allah jalla wa ‘ala mengandung dua makna yang sangat mendasar yaitu puncak perendahan diri dan puncak kecintaan. Bukan semata-mata perendahan diri yang tidak disertai kecintaan. Dan tidak juga kecintaan belaka yang tidak dibarengi dengan perendahan diri. Orang yang tunduk merendahkan diri kepada sesuatu tetapi […]
Baca selengkapnya