Akhlak Dan Budi Pekerti Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

AKHLAK DAN BUDI PEKERTI AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH Oleh Syaikh Dr Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Ahlus Sunnah wal Jama’ah selalu memperindah diri mereka dengan akhlaqul karimah dan budi pekerti yang mulia yang merupakan penyempurna akidah. Dan di antara buahnya adalah: 1. Selalu beramar ma’ruf dan nahi munkar, sebagaimana Allah Subhanahu waTa’ala ungkapkan tentang mereka, seraya berfirman. كُنْتُمْ خَيْرَ […]
Baca selengkapnya