Ahad 18 Agustus Kademangan

Ahad   17  Dzulhijah   1440 H  / 18 Agustus  2019 M

Waktu dhuhur

Ustadz Muhammad Elvi syam

Tema pentingnya Aqidah sho hibah

Masjid  Misbahul Huda
Jl kademangan no 38
Gading Serpong Tangerang